Selv om den digitale musikken har overtatt på mange områder, lever de klassiske trubadurene og visesangerne videre. Noen ganger kan man bare ikke erstatte den menneskelige faktoren med digital musikk. Det er alltid trivelig å høre på gode visesangere, og ofte kan tekstene deres være både humoristiske og samfunnskritiske.

Mange norske sangere synger på engelsk, men blant trubadurer og visesangere er det fortsatt vanlig å synge på norsk, ettersom tekstene ofte er viktige. Et annet kjennetegn med visesangere er at de ofte lager egne tekster, og dermed gir sangene et personlig preg.

På denne nettsiden kan man lese mer om visesangere og artister. Vekten er lagt på norske artister. At det er populært å synge egne sanger merkes også i sangkonkurranser, der det ofte er veldig mange som kommer på audition. Mange av de som møter opp synger kjente sanger fra andre artister, men noen har laget sine egne sanger.